संकल्पना व मार्गदर्शन :-
कृषी-ऋषी पद्मश्री सुभाष पाळेकर

संपर्क: पद्मश्री श्री. सुभाष पाळेकर
१९," चंदा स्मृती", जया कॉलनी,

टेलिकॉम कॉलनी जवळ,साई नगरपोस्ट,

अमरावती- ४४४६०७ (महाराष्ट्र)
मो.न.
09423601004,9673162240,
9850352745

 निर्मिति ,संकल्पना, रचना

  1) श्री उदय संगारेद्दीकर,नांदेड
संपर्क :-8788288061

2) श्री सुरेश कुलकर्णी नांदेड़
संपर्क :- ०९२२६११८८३६/०८६९८३७२०९६
3) श्री दीपक मोरताळे,नांदेड
संपर्क:- ०९४२२१७४६४७
 

APP DEVELOPED BY SMARTNANDED.COM

 

 

 

मुख्य पानावर परत जाण्या साठी लिंक